Datum
Categorie
Activatie, Digitale Marketing Campagne, SEA

26.000 Gezichten | Google Ads Campagne, YouTube Campagne & Media-inkoop

26.000 Gezichten is een serie kor­te films over uit­ge­pro­ce­deer­de asiel­zoe­kers. De eerste afleveringen kwa­men tot stand in 2005. Het doel van deze campagne was om meer zichtbaarheid te realiseren voor hun acties rondom de verkiezingen. Wij hielpen hen met het genereren van meer zichtbaarheid via YouTube, Google Grants en Media inkoop.