Copyright

Deze website en de inhoud ervan is copyright van Digital Movers – © Digital Movers 2018. Alle rechten voorbehouden.

Elke herdistributie of reproductie van een deel of de gehele inhoud in welke vorm dan ook is verboden anders dan het volgende: ·

  • u mag afdrukken of downloaden naar een lokale harde schijf extracten voor alleen uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik·
  • u mag de inhoud kopiëren naar individuele derden voor persoonlijk gebruik, maar alleen als u de website erkent als de bron van het materiaal·
  • U mag, behalve met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, de inhoud verspreiden of commercieel exploiteren. Evenmin mag u het verzenden of opslaan op een andere website of een andere vorm van elektronisch ophaalsysteem.